telefon: + 48 91 433 89 78

Magdalena Cwynar

adwokat

Magdalena Cwynar

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie, a następnie złożyła tam egzamin adwokacki. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, cywilnych i karnych, w tym karnych-skarbowych.

Jest urodzonym prawnikiem i pasjonatem swojego zawodu. W pełni angażuje się w prowadzone przez siebie sprawy, bezsprzecznie dając swoim Klientom poczucie bezpieczeństwa. Bogate doświadczenie życiowe i zawodowe przekłada na bardzo dużą sprawność w prowadzeniu powierzonych jej przypadków.

KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria Adwokacka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się codziennymi, bieżącymi problemami występującymi w rodzinie.

Problemy w rodzinie to nie tylko rozwody i sprawy okołorozwodowe takie jak władza rodzicielska, alimenty, wspólność majątkowa itp. Ze sprawami rodzinnymi związanych jest bowiem szereg innych problemów życia codziennego, jak i związanych z naszą pracą, prowadzoną działalnością gospodarczą, zawieraniem różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, załatwianiem spraw spadkowych czy wreszcie poszukiwaniem sprawiedliwości na drodze postępowań karnych.

Wszystkie aspekty spraw rodzinnych, w szerokim tego słowa znaczeniu, znajdują się w kręgu zainteresowania naszej Kancelarii Adwokackiej. W tym zakresie jesteśmy gotowi, poprzez posiadane przez nas doświadczenie zawodowe, świadczyć kompleksowe porady.

Obszar działalności Kancelarii Adwokackiej obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu:
1. prawa cywilnego,
2. prawa rodzinnego,
3. prawa spadkowego,
4. prawa karnego i karnego-skarbowego.

Kancelaria Adwokacka świadczy swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych. Z myślą o tej grupie klientów kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:
1. prawa cywilnego
(np. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o naruszenie dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, analiza i sporządzanie umów);
2. prawa rodzinnego i spadkowego
(np. sprawy o rozwód, separację, alimenty, kontakty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku wspólnego, sprawy o dział spadku);
3. prawo karne
(obrona na wszystkich etapach postępowania, obrona w sprawach o wykroczenia, obrona w sprawach karnych-skarbowych, obrony przed sądami dyscyplinarnymi).

powrót